CADweb stopt maar werkset gaat verder.

Hoewel de activiteiten van CADweb bv worden afgerond zal de werkset verder worden ontwikkeld. Dus ook het komende jaar zal de werkset worden verbeterd en uitgebreid. De input van U als gebruiker wordt hierbij erg belangrijk om zo de kwaliteit te blijven verbeteren.

Zelf ga ik een vast dienstverband aan bij een gerenommeerde aannemer, voor BIM management en coördinatie. Hetgeen betekend dat de werkset bibliotheek ook hierop zal reageren om zo een beter product te kunnen maken gericht op correcte samenwerking in het BIM proces.

Update 2017/2018.

De werkset bibliotheek is weer bijgewerkt, waarbij dit keer de nadruk heeft gelegen in het gebruiksgemak, het is nu mogelijk om de object families seperaat in te laden. Hierbij kan dan gebruik worden gemaakt van de diverse selcetie dialogen waarin de parameters van een familie kunnen worden bediend, denk hierbij aan afmetingen van staal profielen.

De system families als wanden, vloeren, daken, trappen, leuningen en vliesgevels blijven beheerd in de verzamel beheer bestanden. Deze kunnen middels het clipboard worden overgeheveld naar het actieve project. Verdere verbeteringen van deze versie zijn terug te vinden in kleine aanpassingen in de families waarbij de nadruk op constrains en parameters heeft gelegen.

Heeft U suggesties voor aanvullingen en verbeteringen, kunt u deze doorgeven via mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. let wel, dat geen product gerelateerde informatie zal worden opgenomen.

Werkset IFC verbeteringen.

Na afronding van een aantal projecten waarbij de Werkset bibliotheek is ingezet, zijn een aantal verbeteringen en toevoegingen gepland. Deze zullen in de komende weken worden verwerkt, waarna het gebruik van de IFC uitwisseling verder wordt geoptimaliseerd. Heeft U ook wensen voor verwerking dan wel aanvullingen voor de bibliotheek, neem dan vrijblijvend contact op via mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naast de objecten in de REVIT omgeving zal ook gebruik worden gemaakt van bruikbare classificaties en rulesets voor Solibri, dit om het gebruik van en het toepassen van een correcte BIM te vereenvoudigen. bijhorend de export tabellen voor classificering van de REVIT objecten in ifc.

Werkset ILS-proof

De werkset is volledig herzien, en voldoet nu aan de richtlijnen gesteld in de ILS standaard. Het is echter niet voldoende om alleen de bibliotheek af te stemmen op de ILS methodiek, ook de werkwijze en het opzetten van het model moeten aan deze methodiek voldoen. Naast de aanpassingen in de bibliotheek zijn ook de template en familie tampletes aangepast, om zo een complete werkende set te verkrijgen.

Aanvullende documenten over gebruik en correct toepassen in een model zullen binnenkort worden aangevuld.

Werkset 2017-2018

De nieuwe versie van de werkset is beschikbaar voor revit 2017 en revit 2018. in deze versie zijn een aantal grote wijzigingen uitgevoerd voor het correct kunnen exporteren naar IFC.

Aanpassingen:

  • Materiaal benamingen herzien, codering volgens elementen methode is nu alleen nog in de categorie beschikbaar
  • voor het exporteren naar IFC zijn een aantal eigenschappen toegevoegd aan de objecten en de projecteigenschappen
  • voor kozijnen extra parameters toegekend voor correcte export IFC, met schakeling members, doors, windows en plate als objecteigenschap
  • materiaal schakelingen binnen objecten vereenvoudigd waardoor materialen beter over komen in IF
  • solibri classificaties, in het solibri model zijn een aantal classificaties opgenomen voor presenteren correct gebruik kozijnen
  • IFC, de user defined property sets welke gebruikt kunnen worden voor optimalisatie van de IFC zal binnenkort ook beschikbaar worden gesteld.
  • Voorbereiding van bibliotheek en template voor toepassing ILS standaard.

 

 

IFC De open standaard

Het communiceren met anderen wordt steeds belangrijker in het bouwproces. Ook leveranciers haken hier op in, niet alleen door het leveren van de losse onderdelen voor gebruik in een bibliotheek maar ook complete modellen met de betreffende producten. Het is dan ook van groot belang de gegevens correct te delen en goed op elkaar af te stemmen waarbij meer en meer gebruik gemaakt gaat worden van een open standaard genaamd IFC.

Het is een utopie te denken dat alle vakgebieden en partners in de bouw gebruik zullen gaan maken van een REVIT omgeving. uitwisseling via de open standaard is voor alle toepassingen de beste oplossing. voor het exporteren vanuit REVIT zullen een aantal instellingen correct moeten worden geschakeld en zullen objecten van extra informatie moeten worden voorzien om het IFC bestand volledig te kunnen gebruiken.

Voor het controleren van de toepasbaarheid van de IFC bestanden kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld Navis works of Solibri. De bibliotheek van de werkset zal in de komende maanden verder worden aangepast om de samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen, gebaseerd op de voorwaarden gesteld in BIM norm van Rijks vastgoed Beheer. Deze norm is aangevuld met praktische eigenschappen en mogelijke definities, terug te vinden op www.modelleerafspraken.nl

Nieuwe versie (2016-10-10)

Eindelijk is het weer zo ver, er is een update beschikbaar van de Werkset bibliotheek en bijhorende bestanden. Deze versie staat in het teken van het geschikt maken van de bibliotheek voor gebruik normbladen van Rijks Gebouwen Dienst. Betekend dat hiervoor een vernieuwing is uitgevoerd in de uniforma classificatie codering waar de clustering is vervallen en nu alleen nog bestaat uit een vier cijferige NL-SfB codering. Verder zijn een aantal extra schakelingen uitgevoerd om beter gebruik te kunnen maken van de open BIM werkmethodiek door exporteren van het Revit model naar IFC bestanden.

Presentatie en communicatie

Voor het presenteren en extra mogelijkheden bij communiceren tussen de verschillende gebruikers van een ontwerp dan wel bouwteam is het mogelijk om met eenvoudige middelen gebruik te maken van de modellen. Door gebruik te maken van deze software kan een groot aantal objecten worden omgezet naar een virtuele omgeving waar eenvoudig kan worden gemanoeuvreerd door het model. Het is dan ook een aanrader om dit programma eens te proberen. www.revizto.com

Autodesk University 2015

Het is een kunst je kennis in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen vergaren, daarom is ook dit jaar een bezoek aan de Autodesk University van toepassing. In deze week staan een aantal onderdelen centraal:


- ontwikkeling van nieuw programma onderdelen (developers dag)
- lezingen grote gebruikers (diverse toepassingen en technieken)
- workshops (zelf direct toepassen van technieken)
- ACE examens (toetsing vergaarde kennis)
- discussie met andere gebruikers

Werkset Update 2015-3.

DE bibliotheek met een groot aantal verbeteringen en aanpassingen is beschikbaar gezet in de download omgeving. Hier zijn nu de verschillende onderdelen los terug te vinden maar ook een totaalset.

Deze totaalset bevat inplaats van de bibliotheek verzamelbestanden de losse onderdelen welke middels de optie load familie kunnen worden ingeladen in een project. Daarnaast zijnhier ook weer de template bestanden teogevoegd en de benodigde bestanden voor shared parameters, arceringen keynotes etc.

Als beheerder van deze bibliotheek horen wij graag van de gebruiker welke onderdelen nog wenselijk zijn of welke onderdelen een verbetering behoeven om het gebruik te kunnen optimaliseren. Uitgangspunt hierbij blijft echter wel dat er geen productgerelateerde informatie in zal worden opgenomen, alle objecten blijven generiek.

Heeft U suggesties, laat het weten mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

REVIT 2016

Binnenkort is het weer zo ver, een nieuwe versie van REVIT. De Werkset zal na lancering van deze versie worden aangepast met de eventuele nieuwe methodieken en object mogelijkheden. Hierbij is de mening van de gebruiker van groot belang, om zo de bibliotheek waar nodig uit te breiden. Uitgangspunt bij deze bibliotheek blijft het gebruik van de standaard REVIT methodieken zonder toegevoegde programmatuur en het uitbannen van leveranciers gegevens om zo een algemene bibliotheek te kunnen garanderen.

Heeft U vragen over methodieken, mogelijke uitbreidingen of opmerkingen op de huidige bibliotheek, laat het dan weten. Alleen door delen komen we verder. Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

REVIT 2015

Het is weer gelukt, een nieuwe versie van REVIT is beschikbaar deze met het nummer 2015. Ook deze versie bevat een groot aantal verbeteringen en aanpassingen die het werken met een BIM model moeten vereenvoudigen. Ook is functionaliteit toegevoegd die het breder inzetbaar van REVIT mogelijk maakt. denk hierbij aan de schetsmatige weergave voor de vroege ontwerpen en de aanvullende methoden om materialen in tabellen op te nemen voor werkvoorbereiding en uitvoering.

Voor de belangrijkste aanpassingen is een overzicht gemaakt waarinde methodieken en toepassingen worden uitgelegd. Deze zijn terug te vinde in het onderdeel nieuwe versie.

De werkset bibliotheek en template onderdelen zullen binnen afzienbare tijd beschikbaar komen voor download. De werkset bibliotheek zal de komende tijd nog worden ontwikkeld op de oudere versie, aangezien hier t.b.v. doorlooptijd van grotere projecten vaak vraag naar is.

Heeft U verzoeken voor de bibliotheek of behoefte aan een werkdocument neem dan contact op met CADweb.
Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Revit LT versus Revit

Vaak komt de vraag, heb ik een volledige versie revit heb ik nodig of heb ik voldoende aan een LT versie. Als gebruik gemaakt kan worden van de LT verse betekend dit dat er aanzienlijk gespaard kan worden op de aanschafkosten.

Grootste verschil is de beperking in het samenwerken met meerdere modelleurs aan één model. Zie voor een uitgebreid overzicht onderstaande tabel waar de verschillen en overeenkomsten duidelijk worden weergegeven.

Kijk voor het complete overzicht bij tips&trics

Bibliotheek verzamel bestand

De nieuwe look.

Er is een start gemaakt om de family onderdelen te verwerken volgen de laatste gewenste benaming normering en gebruiken. Hiervoor zijn alle familie onderdelen samengebracht in een verzamel project waarbinnen alle onderdelen correct kunnen worden beheerd.

De eerste versie met een groot deel van de basis bibliotheek is hiermee beschikbaar geplaatst. Graag van iedere gebruiker de input om de bibliotheek verder te verwerken tot een koppend en breed gedragen geheel. Dit bestand is gebaseerd op REVIT 2013, waardoor de bibliotheek voor REVIT 2013 en 2014 beschikbaar is.

Uiteraard blijft deze bibliotheek gratis.
Voor aangemelde gebruikers is dit bestand beschikbaar in de map downloads\revit 2014

Autodesk REVIT (werkset)

Doel van de site is het beschikbaar stellen van Nederlandse Methodieken, handleidingen en content voor het tekenen en modelleren van gebouwen met Autoedsk REVIT Architecture en Structure. Hierbij het in acht nemen van de wensen van gebruikers en de in Nederland van toepassing zijnde normen waarin de eisen aan tekenwerk worden getoetst.

Deze site is continu in ontwikkeling, de vulling is grotendeels afhankelijk van Uw wensen. Heeft U vragen over een bepaalde familie, methodiek of toe te passen werkwijze, laat het gerust weten. Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de afzonderlijke bestanden en documenten. Aanmelden is kosteloos en zonder verdere verplichtingen.